haku: @keyword mittaaminen / yhteensä: 74
viite: 4 / 74
Tekijä:Koponen, Jouni
Työn nimi:Elektroniset paine- ja virtausanturit
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:21      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:   (ELEC3013)
Valvoja:Turunen, Markus
Ohjaaja:Baumgartner, Hans
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201606212700
Sijainti:  
Avainsanat:Anturi
Paine
Virtaus
Mittaaminen
ED:2016-07-17
INSSI tietueen numero: 53762
+ lisää koriin
INSSI