haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 10 / 181
Tekijä:Zilliacus, Erik
Työn nimi:Inverse Reinforcement Learning
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:23      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Hazara, Murtaza
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611085492
Sijainti:  
Avainsanat:inverse reinforcement learning
machine learning
programming by demonstration
robotics
artificial intelligence
apprenticeship learning
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54767
+ lisää koriin
INSSI