haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 9 / 181
Tekijä:Pihkakoski, Panu
Työn nimi:MES-järjestelmät
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:24      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Seilonen, Ilkka
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171063
Sijainti:  
Avainsanat:MES
tuotannonohjaus
tuotantotoimenpiteiden hallinta
tietojärjestelmä
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55409
+ lisää koriin
INSSI