haku: @supervisor Pulkki, Ville / yhteensä: 21
viite: 3 / 21
Tekijä:Hopeakivi, Lauri
Työn nimi:Rautatieasemien kuulutusjärjestelmien puheen ymmärrettävyyden kehittäminen
Methods for improving speech intelligibility of public address systems at railway stations
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 57      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Hosiokangas, Jari
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025372
Sijainti:P1 Ark Aalto  5038   | Arkisto
Avainsanat:public address system
speech intelligibility
speech transmission index
reverberation time
kuulutusjärjestelmä
puheen ymmärrettävyys
puheensiirtoindeksi
STI
STIPA
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54903
+ lisää koriin
INSSI