haku: @supervisor Nieminen, Marko / yhteensä: 174
viite: 2 / 174
Tekijä:Stiber, Judit
Työn nimi:Enhancing user experience in business analytics dashboards for financial services
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:42      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Human-Computer Interaction and Design   (SCI3020)
Valvoja:Nieminen, Marko
Ohjaaja:Bennett, Gregory
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025421
Sijainti:P1 Ark Aalto  4772   | Arkisto
Avainsanat:usability
usability evaluations
user-centred design
dashboard
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54952
+ lisää koriin
INSSI