haku: @supervisor Nieminen, Marko / yhteensä: 174
viite: 1 / 174
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Säkkinen, Leeni
Työn nimi:User-Centric Evaluation of a Complex Software System
Ammattikäyttöön tarkoitetun ohjelmistokokonaisuuden käyttäjäkeskeinen arviointi
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 61 s. + liitt. 10      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Software and Service Engineering   (SCI3043)
Valvoja:Nieminen, Marko
Ohjaaja:Latva-Koivisto, Antti
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612226251
Sijainti:P1 Ark Aalto  5859   | Arkisto
Avainsanat:user-centered design
complex systems
usability
digital service orchestration
käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
käytettävyys
ammattikäyttöön tarkoitetut ohjelmistokokonaisuudet
kompleksiset järjestelmät
ED:2017-01-08
INSSI tietueen numero: 55289
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI