haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 4 / 105
Tekijä:Porkka, Susanna
Työn nimi:Modernizing a Building Automation System User Interface
Rakennusautomaatio käyttöliittymän uudistus
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:4+60      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Älykkäät tuotteet   (ETA3006)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Kinnunen, Kalle
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025430
Sijainti:P1 Ark Aalto  5293   | Arkisto
Avainsanat:building automation
user interface
chart
table
responsive
rakennusautomaatio
käyttöliittymä
taulukko
viivakaavio
responsiivinen
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54961
+ lisää koriin
INSSI