haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 3 / 105
Tekijä:Karanki, Miika
Työn nimi:Evaluation of long term evolution radio and transport network integration use cases by simulations
LTE radio- ja siirtoverkon integroinnin käyttötapausten arviointi simuloimalla
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(9) + 60      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät   (ETA3005)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Fiaschi, Giovanni
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025431
Sijainti:P1 Ark Aalto  5013   | Arkisto
Avainsanat:radio and transport network integration
mobile backhaul
long term evolution
congestion avoidance
radio- ja siirtoverkon integrointi
mobiiliverkko
siirtoverkko
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54962
+ lisää koriin
INSSI