haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 2 / 105
Tekijä:Sandvik, Kalle
Työn nimi:Digital Protocol for Sensors in Marine Engine Applications
Digitalt protokoll för sensorer i marina motorer
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 70 s. + liitt. 3      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Intelligenta produkter   (ETA3006)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Junnila, Sakari
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025452
Sijainti:P1 Ark Aalto  5040   | Arkisto
Avainsanat:fieldbus
digital communication
smart sensor
HART
fältbuss
digital kommunikation
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54983
+ lisää koriin
INSSI