haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 2 / 181
Tekijä:Luodemaa, Mikko
Työn nimi:Hydraulirobottien paikka- ja voimasäätö
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:21      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Suomalainen, Markku
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171077
Sijainti:  
Avainsanat:robotiikka
hydrauliikka
servohydrauliikka
paikkasäätö
voimasäätö
impedanssisäätö
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55422
+ lisää koriin
INSSI