haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 3 / 181
Tekijä:Antonenko, Jevgeni
Työn nimi:Automaatio kasvinjalostuksessa
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:26      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Oksanen, Timo
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171076
Sijainti:  
Avainsanat:fenotyyppi
genotyyppi
maatalous
mittaus
kuvantaminen
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55421
+ lisää koriin
INSSI