haku: @all servicescape / yhteensä: 6
hakutulos viitteet: 1-6 / 6
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
European Journal of Marketing
2008 : VOL. 42:3/4, p. 390-422
2008 Harris, L.C.
Ezeh, C.
2.
European Journal of Marketing
2005 : VOL. 39:7/8, p. 785-808
2005 Reimer, A.
Kuehn, R.
3.
Journal of Consumer Behaviour
2005 : JUN, VOL 4:4, p. 257-267
2005 Rosenbaum, M.S.
4.
Marketing Theory
2003 : VOL 4:3, p. 447-475
2003 Tombs, A.
McColl-Kennedy J. R.,
5.
Journal of Business Research
2002 : SEP, VOL. 55:9, p. 697-707
2002 Hightower, R.
Brady, M. K.
Baker, T. L.
6.
Journal of Retailing
1997 : Vol. 73:1, p. 63-85
1997 Grove, S. J.
Fisk, R. P.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA