haku: @all diversity / yhteensä: 845
hakutulos viitteet: 18-27 / 845
 otsikkovuositekijä
18.
Small business economics
2011 : JAN, VOL. 36:1, p. 33-46
2011 Foo, M.D.
19.
Journal of Accounting & Economics
2011 : APR, VOL. 51:3, p. 314-338
2011 Gul, F.A.
Srinidhi, B.
Ng, A.C.
20.
Creativity and innovation management
2011 : MAR, VOL. 20:1, p. 59-69
2011 Desrochers, P.
Leppälä, S.
21.
Journal of Business Ethics
2011 : JUN, VOL. 100:4, p. 581-593
2011 Stewart, R. (et. al)
22.
Creativity and innovation management
2011 : JUN, VOL. 20:2, p. 100-107
2011 Spelthann, V.
Haunschild, A.
23.
Annals of Tourism Research
2011 : JUL, VOL. 38:3, p. 1135-1155
2011 Ladkin, A.
24.
Journal of Business Ethics
2011 : MAY II, VOL. 100:3, p. 380-404
2011 Habisch, A. (et al.)
25.
Tourism Management
2011 : AUG, VOL. 32:4, p. 790-804
2011 Inoue, Y.
Lee, S.
26.
Journal of Management Studies
2010 : MAR, VOL. 47:2, p. 191-204
2010 Schulze, W.S.
Gedajlovic, E.R. (eds.)
27.
European Accounting Review
2010 : VOL. 19:1, p. 161-190
2010 Raffournier, B.
Schatt, A.
SCIMA