haku: @all diversity / yhteensä: 845
hakutulos viitteet: 18-27 / 845
 otsikkovuositekijä
18.
Journal of Business Ethics
2011 : DEC III, VOL. 104:4, p. 461-471
2011 Hong, Y.
Andersen, M.L.
19.
International journal of human resource management
2011 : AUG-SEP, VOL. 22:13-15, p. 2852-2873
2011 Minguez-Vera, A.
Martin, A.
20.
Journal of the European Economic Association
2011 : AUG, VOL. 9:4, p. 591-645
2011 Stiglitz, J.E.
21.
Creativity and innovation management
2011 : MAR, VOL. 20:1, p. 59-69
2011 Desrochers, P.
Leppälä, S.
22.
Creativity and innovation management
2011 : JUN, VOL. 20:2, p. 100-107
2011 Spelthann, V.
Haunschild, A.
23.
Annals of Tourism Research
2011 : JUL, VOL. 38:3, p. 1135-1155
2011 Ladkin, A.
24.
Journal of Business Ethics
2011 : MAY II, VOL. 100:3, p. 380-404
2011 Habisch, A. (et al.)
25.
Tourism Management
2011 : AUG, VOL. 32:4, p. 790-804
2011 Inoue, Y.
Lee, S.
26.
Scandinavian Journal of Management
2010 : DEC, VOL. 26:4, p. 439-447
2010 Stahl, G.K. (et al.),
27.
Journal of Travel & Tourism Marketing
2010 : VOL. 27:5, p. 474-490
2010 Brumbaugh, A.M.
SCIMA