sisältää alkaa

Kategoria: Palvelukokonaisuudet kolmella kielellä (12)

Kieli
Termi
Lisätiedot
FI
aulapalvelut
SV
entrétjänster
EN
Lobby Services
FI
henkilöstöpalvelut (HRS)
 
Aallon palvelukokonaisuus.
SV
personaltjänster (HRS)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
HR Services (HRS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
johtamisen tukipalvelut (LSS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
stödtjänster för ledningen (LSS)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
Leadership Support Services (LSS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
kampuspalvelut (CAS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
campustjänster (CAS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Campus Services (CAS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
kirjaamo
SV
registratur
EN
Registry
FI
oppimispalvelut (LES)
 
Yksi uuden palveluorganisaation osa.
SV
lärandetjänster (LES)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
Learning Services (LES)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
sihteeripalvelut ja muut koulukohtaiset palvelut (SES)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
sekreterartjänster och övriga högskolevisa tjänster (SES)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Secretarial Services and Other School Services (SES)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
talouspalvelut (FIS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
ekonomitjänster (FIS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Financial Services (FIS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
tekniset palvelut (TSS)
 
Yksi Aallon v. 2014 voimaan astuneen uuden palveluorganisaation osa.
SV
tekniska tjänster (TSS)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
Technical Services (TSS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
tietotekniikkapalvelut (ITS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa. Lyhenne ITS
SV
IT-tjänster (ITS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
IT Services (ITS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
tutkimus- ja innovaatiopalvelut (RIS)
 
Aallon loppuvuonna 2014 voimaan astuneen uuden palveluorganisaation yksi osa.
SV
forsknings- och innovationstjänster (RIS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Research and Innovation Services (RIS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
viestintäpalvelut (COS)
 
Yksi Aallon v. 2014 voimaan astuneen uuden palveluorganisaation osa.
SV
kommunikationstjänster (COS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Communications Services (COS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.