haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 8 / 181
Tekijä:Siponen, Matti
Työn nimi:AutomationML ja sen sovelluksia laitossuunnittelussa
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:27      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Sierla, Seppo
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171064
Sijainti:  
Avainsanat:automationML
XML
CAEX
tiedonvaihto
laitossuunnittelu
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55410
+ lisää koriin
INSSI