haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 7 / 181
Tekijä:Viita-aho, Pyry
Työn nimi:Monitavoiteoptimointi ja sen sovellukset automaatio- ja säätötekniikassa
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:22      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Zenger, Kai
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171071
Sijainti:  
Avainsanat:monitavoiteoptimointi
pareto-optimaalisuus
automaatio- ja säätötekniikka
malliprediktiivinen säätö
kaasutusprosessi
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55416
+ lisää koriin
INSSI