haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 6 / 181
Tekijä:Vienamo, Aapo
Työn nimi:Reaaliaikainen pistepilven tiedonkäsittely
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:25      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Hyyti, Heikki
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171072
Sijainti:  
Avainsanat:pistepilvi
reaaliaikainen
tiedonkäsittely
ICP
RANSAC
PCL
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55417
+ lisää koriin
INSSI