haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 5 / 181
Tekijä:Linnalampi, Markus
Työn nimi:Intelligent swarm microrobotics
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:25      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Latifi, Kourosh
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171074
Sijainti:  
Avainsanat:microrobots
algorithms
swarm
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55419
+ lisää koriin
INSSI