haku: @supervisor Forsman, Pekka / yhteensä: 181
viite: 4 / 181
Tekijä:Antikainen, Jukka-Pekka
Työn nimi:Polttomoottorien ohjaus ja säätökarttojen optimointi
Julkaisutyyppi:Kandidaatintyö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:22      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Koulutusohjelma:Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Oppiaine:Automaatio- ja systeemitekniikka   (ELEC3014)
Valvoja:Forsman, Pekka
Ohjaaja:Samokhin, Sergey
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201701171075
Sijainti:  
Avainsanat:säätökartat
optimointi
ohjaus
polttomoottorit
ED:2017-01-29
INSSI tietueen numero: 55420
+ lisää koriin
INSSI