sisältää alkaa

Kategoria: Oppimiskeskus (kirjasto) (10)

Kieli
Termi
Lisätiedot
FI
aineistonvälityspalvelu
 
Aikaisemmin käytettiin termiä kaukopalvelu, nyt mieluummin aineistonvälityspalvelu
SV
fjärrlåneservice
EN
interlibrary loan service
FI
e-aineisto
SV
e-resurs
EN
e-resource
FI
e-kirja
SV
e-bok
EN
e-book
FI
e-lehti
SV
e-tidskrift
EN
e-journal
FI
elektroninen aineisto (e-aineisto)
SV
elektronisk resurs (e-resurs)
EN
electronic resource (e-resource)
FI
julkaisuarkisto
SV
publikationsarkiv
EN
publication archive
FI
kaukopalvelu
 
Katso aineistonvälityspalvelu.
SV
EN
FI
kirjastokortti
SV
bibliotekskort
EN
library card
FI
kokoelma
SV
samling
EN
collection
FI
saatavissa
SV
tillgänglig
 
Tillgänglig används också för finskans saavutettava, engelskans accessible.
EN
available