sisältää alkaa

Kategoria: Henkilönimikkeet (23)

Kieli
Termi
Lisätiedot
FI
akatemiatutkija
 
akatemiatutkija, Suomen Akatemia
SV
akademiforskare
 
akademiforskare, Finlands Akademi
EN
Academy Research Fellow
 
A research fellow at Aalto sponsored by the Academy of Finland
FI
asiantuntija
SV
sakkunnig
EN
specialist
FI
dekaani
SV
dekanus
 
taipumaton sana, monikossa dekaner. Suomessa ruotsiksi käytössä myös dekan, -n, dekaner. Aallossa suosituksena dekanus.
EN
dean
 
the head of an Aalto University school
FI
dosentti
 
Aiemmin dosentti käännettiin dosenttiliiton suosituksella sanalla adjunct professor, mutta yliopistouudistuksen (2010) jälkeen siitä on tullut arvonimi, joka käännetään UNIFIn suosituksen mukaan "title of docent".
SV
docent
EN
docent
 
Since the university reform of 2010 'docent' is an honorary title. Previously it was the tenured position of adjunct professor.
FI
erityisasiantuntija
SV
specialsakkunnig
EN
senior advisor
FI
koordinaattori
SV
koordinator
EN
coordinator
FI
opintoasiainpäällikkö
SV
chef för studieärenden
EN
manager of academic affairs
FI
opintokoordinaattori
SV
studiekoordinator
EN
study coordinator
FI
opintoneuvoja
SV
studierådgivare
EN
study advisor
FI
opintosihteeri
SV
studiesekreterare
EN
study secretary
FI
palvelupäällikkö
SV
servicechef
EN
service manager
FI
provosti
 
Aallon organisaatiossa rehtorista seuraava. Provosti toimii rehtorin sijaisena, tukee rehtoria yliopiston strategisessa kehittämisessä ja johtaa kaikkia opetukseen, tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä prosesseja.
SV
provost
 
Inom Aalto-universitetets organisation är provosten första ersättare för rektor.
EN
provost
 
In the Aalto organisation, the Provost is the President's first deputy, supporting the President in the strategic development of the university and leading all processes connected to teaching, research, art and creative practices, and societal impact.
FI
rehtori
SV
rektor
EN
president
 
President at Aalto, often 'rector' at other Finnish universities.
FI
suunnittelija
SV
planerare
EN
planning officer
FI
tekniikan tohtori
 
lyhenteet suomeksi TkT ja tekn. toht.
SV
teknologie doktor
 
Förkortning: 1) tekn.dr 2) TkD
EN
Doctor of Science (Architecture), Doctor of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘DSc (Arch) degree’ / ‘Doctor of Science (Arch) degree’ / ‘a doctor of science graduate in architecture’; ‘DSc (Tech) degree’ / ‘Doctor of Science (Tech) degree’ / ‘a doctor of science graduate in technology’
FI
tietopalvelusihteeri
SV
sekreterare för informationstjänsten
EN
information services secretary
FI
vahtimestari
SV
vaktmästare
EN
building porter
FI
vararehtori
 
Aallossa on 5 vararehtoria, joilla on omat vastuualueensa. Huom. rehtorin ensimmäinen varamies on provosti.
SV
vicerektor
 
Det finns fem vicerektorer vid Aalto, var och en med ansvar för ett visst område. Rektors första ersättare kallas provost. Tidigare användes prorektors titel.
EN
vice president
 
Aalto University has five Vice Presidents, each with their area of responsibility. 'For' may be used to include the area of responsibility, e.g. 'Vice President for Education'. (Note: The first deputy for the President is the Provost.)
FI
vararehtori, kampuksen kehittäminen
SV
vicerektor, utvecklingen av campus
EN
vice president, campus development
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'the Vice President for Campus Development is responsible for securing the implementation of the strategy'. 'Vice President (Campus Development)' is also used.
FI
vararehtori, opetus
 
tittelin virallinen muoto näin, mutta tekstissä usein "opetuksesta vastaava vararehtori".
SV
vicerektor, undervisningen
 
kan skrivas: vicerektor (undervisningen). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för undervisningen.
EN
vice president, education
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'provisions on application of the guidelines will be issued by the vice president for education'. 'Vice president (education)' is also used.
FI
vararehtori, taide ja luovat käytännöt
 
virallinen titteli näin, tekstissä usein esim. "taiteiden ja luovien käytäntöjen vararehtori"
SV
vicerektor, konst och kreativ praxis
 
kan skrivas: vicerektor (konst och kreativ praxis). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för konst och kreativ praxis.
EN
vice president, art and creative practices
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'the Vice President for Art and Creative Practices coordinates artistic activities at Aalto University'. 'Vice President (Art and Creative Practices)' is also used.
FI
vararehtori, tutkimus ja innovaatiot
 
Tekstissä usein esim. tutkimuksesta vastaava vararehtori.
SV
vicerektor, forskning och innovationer
 
skrivs ibland: vicerektor (forskning och innovationer). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för forskning och innovationer.
EN
vice president, research and innovation
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, i.e. 'the Vice President for Research and Innovation is responsible for the strategic management of the university's doctoral education'. 'Vice President (Research and Innovaton)' is also used.
FI
vararehtori, ulkosuhteet
 
Virallinen titteli tässä muodossa. Usein tekstissä esim. ulkosuhteista vastaava vararehtori.
SV
vicerektor, externa relationer
 
kan skrivas: vicerektor (externa relationer). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för externa relationer.
EN
vice president, external relations
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'the Vice President for External Relations assists the President in strategic external affairs'. 'Vice President (External Relations)' is also used.